ბრიფინგი თბილისის მერიაში

ბრიფინგი თბილისის მერიაში.