გიორგი გახარიას ნეპოტისტური ქსელი

გიორგი გახარიას ნეპოტისტური ქსელი - როგორ ასაქმებდა და აწინაურებდა გიორგი გახარია და მისი უახლოესი გარემოცვა სახელმწიფო უწყებებში ნათესავებსა და ნაცნობ-მეგობრებს.