სატირა

,,ვარესი''

,,ვარესი''

უმიწაწყლო

უმიწაწყლო

ოხ, მე ამათი!

ოხ, მე ამათი!

აკლდამა

აკლდამა

ამოგდებული

ამოგდებული