მამუკა მდინარაძე: ვაცხადებ მთელი პასუხისმგებლობით

მამუკა მდინარაძე: ვაცხადებ მთელი პასუხისმგებლობით
მამუკა მდინარაძე (საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი):

1. დაუშვებელია ჟურნალისტები და მედიასაშუალებები რაიმე ფორმით გამიჯნო ერთმანეთისგან.
2. ამავდროულად, დაუშვებელია ჟურნალისტად ან მედიასაშუალებად განიხილო ის ადამიანი ან ორგანიზაცია, რომელიც თავად აყენებს პოლიტიკურ მოთხოვნებს და თავად დგამს პოლიტიკურ პერფომანსებს.
3. შესაბამისად, ვაცხადებ მთელი პასუხისმგებლობით: 
მედიასაშუალებები, რომლებიც დაკავებულები არიან პოლიტიკური (და არა ჟურნალისტური) აქტივობებით, ვიდრე არ დაუბრუნდებიან ჟურნალისტურ საქმიანობას, 
არ წარმოადგენენ არც მედიასაშუალებას და არც  ჟურნალისტებს - შესაბამისი იქნება ურთიერთობაც!