მთავრობის ანგარიში მოქალაქეებს

მთავრობის ანგარიში მოქალაქეებს - ფინანსთა სამინისტროს წლიური ანგარიში 2020.