უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით სპეციალური მრჩევლის წარდგენა

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით სპეციალური მრჩევლის წარდგენა.