შემოსავლების სამსახური - ვიდეო ინსტრუქცია ,,ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციის გაცემ''

ვიდეო ინსტრუქციაში დეტალურად არის აღწერილი:

  • ვის ეკუთვნის ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაცია
  • რომელი განცხადება ივსება ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციის მიღების მიზნით
  • როგორ და რა ვადაში ხდება კომპენსაციის მიღების მიზნით განცხადების შევსება