კატეგორია: ლიტერატურა

მე ვარ COVID-19 - თქვენი ახალი მბრძანებელი!

მე ვარ COVID-19 - თქვენი ახალი მბრძანებელი!

დედამიწის ახალი მმართველი, მე მემორჩილებიან მეფეები და იმპერატორები