ლევან ნიკოლეიშვილი: "რუსთავი 2" წარმოადგენს ქიბარ ხალვაშის კანონიერ საკუთრებას!

ლევან ნიკოლეიშვილი: "რუსთავი 2" წარმოადგენს ქიბარ ხალვაშის კანონიერ საკუთრებას!

ლევან ნიკოლეიშვილი (ანალიტიკოსი):

რამოდენიმე წუთის წინ მოხდა ქართული მართლმსაჯულების უმნიშვნელოვანესი აღიარება! უკვე ცნობილი გახდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება "რუსთავი 2"-ის საქმესთან დაკავშირებით: 1. რუსთავი2- საქართველოს წინააღმდეგ, გაიმარჯვა საქართველომ; 2. საქმეზე “ძმები ყარამანაშვილები საქართველოს წინააღმდეგ”- გაიმარჯვა საქართველომ; 3. ევროპულმა სასამართლომ სწორედაც, რომ დაადასტურა ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერება და სამართლიანობა, რომლის მიხედვითაც ტელეკომპანია "რუსთავი 2" წარმოადგენს ქიბარ ხალვაშის კანონიერ საკუთრებას. სტრასბურგის ევროპულმა სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადგინდა, რომ "რუსთავი 2"-თან და მის მფლობელებთან მიმართებაში, საქმის არცერთ ნაწილში, არანაირი დარღვევას ადგილი არ ჰქონია! ქართულმა სასამართლომ ეს მართლმსაჯულების საერთაშორისო ტესტი მართლაც დიდი წარმატებით ჩააბარა! სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო თავისის გადაწყვეტილებით ნათელი ხდის, რომ ქართული მართლმსაჯულების სისტემა ხელმძღვანელობს სამართლიანობისა და კანონიერების უმაღლესი ევროპული სტანდარტით.