ხელოვანებმა საავტორო უფლებების დაცვის ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია დააფუძნეს