დავით მესხიშვილი: ჰოდა, მე მგონი, გავგიჟდი!

დავით მესხიშვილი: ჰოდა, მე მგონი, გავგიჟდი!

დავით მესხიშვილი (საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი):

ერთი ეკითხება მეორეს:
- შეიძლება ქალაქის საცობებისგან განმუხტვ? და ისეთი საგზაო მოძრაობა, აი კვირა დღეს რომ არის ან აღდგომას, ან აგვისტოს თვეში?
- კი, შეიძლება, თავისუფლად შეიძლ... (აქ ერთმა შეაწყვეტინა მეორეს კითხვით)
- ჰოდა, რატომ არ აკეთებენ?
- (მეორე დაიბნა)...  აი, ალბათ ვერ... გამოცდილება არ... ნება... აუ, წარმოდგენა არ მაქვს.

P.s. ამ დიალოგში "ერთიც" მე ვარ და "მეორეც", ჰოდა, მე მგონი, გავგიჟდი...