გელა ზედელაშვილი: დიდი ამბები ყოფილა ვაკისტანში

გელა ზედელაშვილი: დიდი ამბები ყოფილა ვაკისტანში

ჟურნალისტი გელა ზედელაშვილი ვაკეში შექმნილ პრობლემას (საცობებს) იუმორით ეხმაურება:

დიდი ამბები ყოფილა ვაკისტანში. ნამეტნავად დავიწროვდაო ორღობეები. ფაეტონთა ზანზალაკების წკარუნს წაუღია ყურთასმენა და ვეღარც ჯორ-აქლემნი დადიან თურმე თავისუფლად.
ძალზედ რთული ყოფილაო ევროპიელობა, ამბობენ ვაკისტანელები.